Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Kloka val från början sparar mycket pengar

Det är viktigt att utgå från kvalitet när man investerar i en kanalisation. Kabelns installation ska vara så smidig som möjligt och den ska även kunna ersättas och uppgraderas med framtidens teknik utan någon modifiering av själva kanalisationen. Gedigen materialkunskap i kombination med en god förståelse för projektet i sin helhet är grundläggande för bästa möjliga start. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi dig att lotsa projektet i rätt riktning och skapar största möjliga effekt på investerat kapital.

Att tänka på vid Kanalisation
NÄTSTRUKTUR
Stora delar av det rikstäckande nätet är byggt som ringnät, oftast från sista knutpunkten har fiberkablar installerats i stjärnnät. För bygge av landsortsnät är det viktigt att ta hänsyn till behov av redundans och framtida utveckling.
KABELKONSTRUKTION
Olika kablar är uppbyggda på olika sätt, avseende konstruktion för att klara olika krav på markförhållanden, klimat och hantering vid förläggning och installation.
OPTOFIBER
Det finns idag olika fiberstandards och det senaste på marknaden är s.k ”böjtålig” optofiber, både med kravet att vara kompatibel mot befintliga standards och även sådan där denna kompabilitet inte är ett krav. Detta krav är ett ”måste” att ha klart för sig, var och hur kabeln skall installeras.
FÖRLÄGGNINGSSÄTT
Beroende på de olika förläggningssätt som finns ställs det olika krav på kanalisationen, beträffande exvis. ringstyvhet. Hur hårt kan man belasta kanalisationen? Vilket förläggningsdjup som skall väljas beroende på placering, körbana, gångbana eller grönyta är viktiga omständigheter att tänka på.
Varugrupper - Kanalisation

  • Mikrokanalisation
  • Mikrokanalisation tillbehör
  • Optoslang/Rör
  • Optoslang/Rör tillbehör
  • Blåsfiber
  • Mikrokabel
  • Fiberkabel
  • Brunnar

Produktkatalog

Öppna vår katalog för en snabb och effektiv överblick. Katalogen är uppdelad i varugrupper med samtliga artikelnr.