Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Planera nätstrukturen innan Projektstart

Först gör man en grovprojektering och räknar in antal möjliga kunder för att ta fram ett förslag för nätstrukturen för området. Man tar hänsyn till lämplig förläggningsteknik, schaktlängder samt i vilket material som schakten sker. Efter förslaget till nätstrukturen vid grovprojekteringen görs en detaljprojektering som leder fram till val av storlek på optokablar, antalet skarvenheter, val av markskåp eller brunnar, samt val av lämpliga kanalisationsrör som passa till de optokablar man valt. Vi rekommenderar man planerar viss överkapacitet av både fiber och kanalisationsrör så man är väl rustad för eventuella framtida uppgraderingar.

Fastlägga Spridningspunkt

En spridningspunkt är ett utrymme, en nod, en brunn eller ett skåp i vilket kanalisationsrör och optokablar startar, avgrenas eller avslutas. Exempel är en accessnod, en kabelbrunn eller ett markskåp. Typ av spridningspunkt väljs utifrån den geografiska placeringen, antal kanalisationsrör, optokablar och skarvenheter. Markskåp väljs utifrån antalet kablar och fibrer samt det antal skarvar som ska hanteras. Tillräcklig plats ska finnas för kabelsling med tillräcklig minsta böjradie samt för skarvenheter.

Täta mot fukt

Fukt i markskåp kan orsaka problem i termineringar, skarvenheter, skarvar och kabel. Detta kan leda till driftproblem och minskad livslängd. Markfukt är en av de stora problemkällorna. Skåpen bör levereras med markisoleringsskiva och alla öppningar mellan skivan och kablar tätas.

Anslutning till hus

Placeringen av intaget av kanalisationen i en byggnad (en fastighet) bestäms av fastighetsägaren i samråd med Entreprenören.

Terminering av kabel i nod

Terminering innebär att fibrerna i en optokabel görs åtkomliga via kontakter i en kopplingspanel. Kopplingspanelen är en del av ODF (Optical Distribution Frame). Optokabel klassad för utomhusbruk ska skarvas om (övergångsskarv eller stationsskarv) till optokablar för inomhusbruk om sträckan inomhus överstiger 5 m eller inom samma brandcell enligt Boverket CPR-klass Dca-s2, d2, a2, gällande från 2017. Vanligt är att övergångsskarvning sker utomhus i intagsbrunn eller markskåp. Ofta används förkontakterad inomhuskabel (s.k. stubbkabel) från ODF till övergångsskarv. Inomhuskabeln avslutas med optokontakter på insidan (linjesidan) i en ODF-enhet. Fibrerna är därmed åtkomliga för korskoppling eller anslutning av aktiv kommunikationsutrustning på framsidan (kopplingspanelen) av ODF-enheten.

ODF (Optical Distribution Frame)

I en ODF-enhet svetsas optokabeln mot fibersvansar (pigtail) eller fiberband (fan-out). På ODF-enhetens panel monteras mellanstycken där kontakterna ansluts. Fibrerna görs då åtkomliga för anslutning av utrustning eller korskoppling. En ODF-enhet är ofta 19 tum bred och höjden kan vara från 1U (höjdenhet) upp till 4U. En ODF kan utgöras av allt från en enstaka ODF-enhet med ett fåtal kontakter till att omfatta många enheter i flera stativ där samtliga optokablar termineras i noden. När materiel väljs till ODF bör några grundläggande funktioner uppfyllas för ett robust nät.

Val av kontakttyp

De vanligast förekommande kontakttyperna i bredbandsnät är LC (Lucent Connector) och SC (Subscriber eller Standard Connector). För sammankoppling kontakter används ett mellanstycke. Färgen på kontakten anger vilken typ av slipning ändytan har på kontaktdonet. De vanligast förekommande är UPC (blå, sfärisk slipning) eller APC (grön, 8 graders snedslipning). UPC är vanligast i bredbandsnät. APC är vanliga i kabel-TV nät där det är viktigt att reflektion av ljus minimeras (hög reflektionsdämpning). Optokontakter och mellanstycken rengörs normalt enbart med torra metoder (t.ex. rengöringsdosa/kort och stift/penna). I undantagsfall, vid starkt nedsmutsade kontakter, kan kontakten rengöras med isopropanol. Vid rengöring med isopropanol behöver kontakten omedelbart torkas genom rengöring med torr metod.

Optokabel till bostad termineras i ett fiberuttag som bör placeras i omedelbar närhet av kabelintag på vägg eller i ett” bredbandsutrymme” för att skapa en flexibel anslutningspunkt. Från uttaget drages en kopplingskabel (villapatch) som är robust och anpassad för utanpåliggande installation inomhus fram till den aktiva kundutrustningen.

Fiberuttaget i en bostad är nätägarens egendom. Fiberuttaget bör vara konstruerat så att kontakten på en ansluten kopplingskabel inte är alltför synlig, lättåtkomlig och lätta av misstag kunna dras ut. En kund med teknisk kunskap och en anvisning bör själv kunna lossa och byta kopplingskabel utan att öppna fiberuttaget.

Skarvskåp finns för montering utomhus i markskåp och för montering i inomhusmiljö. Väggbox för utomhusbruk är ett skarvskåp och markskåp i en enhet. Fasadbox är box som sitter på en villafasad och används för skarvning av fiberkabel till villan.

Optisk strålning

Optisk strålning är en skyddsfråga vid hantering av optiska kontaktdon och kablage. Skaderisk på synen finns om man tittar in i kontakt som är ansluten till lasern. Eftersom ljuset är infrarött och osynligt, ska varningsetiketter finnas vid fiberuttag, skarvpunkter etc för att varna om dessa risker. Den infraröda strålen utlöser ingen blinkreflex som skyddar ögat.

Varugrupper - Ansluta

  • ODF/Prefab ODF
  • Mark-/Teknikskåp
  • Fiberoptiska kundavslut
  • Teknikbodar
  • Stativ m. tillbehör
  • Kabelskydd/Fästmaterial

Produktkatalog

Öppna vår katalog för en snabb och effektiv överblick. Katalogen är uppdelad i varugrupper med samtliga artikelnr.