Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Öppet företagsklimat

Våra anställdas insatser är avgörande för att företagets mål och visioner skall uppnås. Därför bygger vår personalpolicy på att vidareutveckla medarbetarnas kunskaper i ett företagsklimat som präglas av öppenhet, initiativ och arbetsglädje. Verksamhetens bästa skall i grunden vara lika med personalens och kundernas bästa.

Etik och moral

Företaget värderar begreppen etik och moral mycket högt. Alla anställda skall behandla varandra med största respekt. Kunder och andra i vår omvärld skall naturligtvis även de bemötas med största respekt och servicekänsla. Ingångna löften och avtal skall hållas. Alla anställda skall vara lojala till företaget och se till företagets bästa. Det är allas medarbetares skyldighet att motverka handlingar och beteenden som kan skada förtroendet för företaget.

Diskriminering

Det finns lagar om förbud mot diskriminering p.g.a etniskt ursprung, religion/trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. I vårt företag följer vi dessa lagar och arbetar långsiktigt för att stävja uppkomsten av all diskriminering.