Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Åtgärder

Kvalitet och Miljö omfattar de tekniska, organisatoriska och administrativa rutiner som krävs för att bedriva ett arbete och leverera ett uppdrag från Transtema KIT AB. Genomförandet av kvalitets- och miljösäkrande åtgärder ingår i det ordinarie arbetet och är i grunden baserat på en effektiv egenkontroll i direkt anslutning till förekommande arbetsuppgifter. Dokumentation av relevanta handlingar sker enligt upprättade rutiner.

Målsättning

Målet är att säkerställa rätt kvalitet för vår verksamhet, samt att tillgodose förekommande miljöaspekter och mål i verksamheten. Levererade produkter och tjänster skall alltid uppfylla krav på sunt ekonomiskt resultat. Uppdragets genomförande grundas på systematisk arbetsplanering, egenkontroll och dokumentering av utförandet samt ger genom uppföljning erfarenhetsredovisning och utbildning.

Kvalitetsplan

Projektanpassade kvalitetsplaner upprättas om uppdraget eller uppdragsgivaren så kräver. Dessa beskriver projektorganisationen, resurser, metoder, rutiner, kontrollprogram m.m. vilka tillämpas i ett projekt för att säkerställa att rätt kvalitet och miljöanpassat resultat uppnås. Genom en väl sammansatt kompetens och en för varje uppdrag definierad organisation, tillförs varje projekt en optimal insats för att uppfylla de åtaganden som överenskommits med uppdragsgivaren och med den kvalitet som motsvaras i företagets kvalitets- och miljöledningssystem.

Hållbar framtid

Vi arbetar för en hållbar utveckling som en naturligt integrerad del i företagets strategi. Lösningar och produkter skall påverka den industriella produktionen med så begränsad miljöpåverkan som möjligt.